Nå nye høyder med stemmecoaching

Stemmecoaching hjelper deg med å utvikle kraft og trygghet i stemmen, slik at du kan formidle ditt budskap på en sterk og naturlig måte. En stemme med naturlig autoritet. Stemmecoaching passer fint for privatpersoner eller som et tilbud til ansatte ved bedrift. Ring (+47) 46 88 69 15 for bestilling av time.

 

 

Hvem har nytte av stemmecoaching

Er du ung, nyutdannet og ambisiøs, har du behov for å bli tatt seriøst i jobben. Stemmecoaching hjelper deg med å utvikle en sterk og naturlig stemme som blir oppfattet tydelig og hørt. Holder du mye presentasjoner, fremstår du ofte annerledes enn du tror. Stemmecoaching kan hjelpe deg å bli bevisst på hvordan du kan bruke stemmen din for å bli oppfattet autentisk, trygg og troverdig. Noen blir også fysisk slitne av å snakke. Ved å bruke riktig pust når du snakker, kan det å snakke i seg selv oppleves som stress-reduserende, og du vil samtidig få mer kraft og dybde i stemmen. Kvinner snakker ofte lysere enn fysiologisk naturlig. Man ønsker ofte å fremstå imøtekommende og positiv, og resultatet er ofte en stemme som virker overnaturlig anstrengt. Pusten er høyt plassert og spenningene i kroppen øker. Veiledning i å bruke ditt naturlige stemmeleie kan bidra til at du virker balansert, rolig og trygg når du skal formidle et budskap. Når det snart er din tur til å si noe høyt og du kjenner hjertet hoppe, kan stemmecoaching hjelpe deg med å bli mer bevisst i øyeblikket, og minne deg på at pust, tempo, stemmeleie og artikulasjon, er verktøy du kan ta i bruk for å bli hørt!

En time hos stemmecoaching kan vare i 45-60 min. Se tilbud og priser.

Det er ikke hva du sier, men hvordan du sier det. Finn kraft og trygghet i stemmen, og fyll rommet med din unike stemme!

Bestill en time!  Ring (+47) 46 88 69 15 eller send en mail til nina.helleland@gmail.com