Pust, tempo og stemme

Det er lettere å lytte til en stemme som har et rolig tempo. En stemme som bruker pusten økonomisk og som ikke presser altfor mange ord inn i én pust. Mange opplever at de har en kort pust. At pusten har blitt kortere med tiden, men at man fremdeles prøver å si like mange ord på én og samme pust. Da kan det høres litt ut som om taleren gikk tom for luft.

Vi kan bli mer oppmerksom på pustens kapasitet. Vi kan tillate oss å si færre ord på én pust og ta lengre pauser før vi starter en ny setning. Det kan føles rart å senke tempo, men til gjengjeld kan man oppleve at det er mindre slitsomt å snakke, og at stemmen får mer rom til å ta plass. Som lytter var det som om hvert ord også fikk mer mening, som om det var lettere å ta til seg det taleren sa.

communication skills.jpg

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s