Å lytte

Ja, som taler kan vi påvirke kommunikasjonen mye, ved å være oppmerksom på vårt eget tempo, talepust, stemmeleie, klang og diksjon. Men vi kan også bidra til å gjøre kommunikasjonen mellom oss bedre, ved å være en god lytter.

Celeste Headlee peker på viktigheten av å lytte. Om å være tilstede i samtalen, lytte til stemmen, til ordene, til pausene, til tankene som den andre deler. Vi kan lære så mye av andre ved å lytte! Ved å gi den som taler SIN tur til å snakke.. i mens du lytter..

Å lytte har aldri vært lett. Vi må legge til side vårt eget ego et øyeblikk, slik at vi kan kultivere evnen til å lytte. Å lytte er å være tilstede, tilstede her og nå….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s