Stemme i samtale

Her om dagen, da jeg snakket i telefonen, merket jeg at stemmen min hadde lyst til å være lysere enn vanlig. Det var en interessant erfaring. Det var som om jeg bevisst ikke brukte den dype gode stemmen. Men har du tenkt på hvorfor?

Jeg tror vi hele tiden opplever at sosiale relasjoner påvirker stemmen vår; stemmeleie og styrke. Hvordan du blir møtt av et annet menneske, og hvordan relasjonen dere i mellom er, virker inn på hvordan vi bruker stemmen. Stemmen er allikevel viljestyrt, vi kan ta kontroll over den. Og vi kan utvikle den, delvis gjennom bevisstgjøring.

talking on the phone.jpg

Foto: Dreamstime (https://www.dreamstime.com/stock-illustration-pop-art-cute-retro-woman-comics-style-talking-phone-vector-illustration-image49583018)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s