Om å puste tanker

Den mest selvsikre personen i rommet er han eller hun som har den mest rolige og avspente pusten, hevder Caroline Goyder.

Selv opplever jeg stadig at når jeg tar kontroll over pusten, så roer kroppen seg innvendig. I denne videoen hevder Goyder at pusten er nøkkel til selvtillit. Hun minner oss på at vi kan rette oppmerksomhet innover, og bruke pusten til konstruktive tenkepauser. Har du tenkt på at du kan kontrollere stemmen din ved å bevisst bruke innpust til å tenke på bestemte følelser?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s