En stemme med autoritet

Har du kollegaer, kunder eller klienter som forventer at du er en god leder?  Da er det viktig at du kommuniserer trygghet, balanse og stabilitet.

Alt dette kan kommuniseres gjennom stemmen.

Du sitter i et viktig møte og ønsker å fremstå med myndighet og autoritet. Kollegaer forventer dessuten at du fremstår som en trygg og god leder. Kunder og klienter må få tillit til deg, de må tro på det du sier. Og du ønsker selvfølgelig at dine ansatte skal ha en genuin respekt for deg.

Da er det ikke bare HVA du sier, men HVORDAN du bruker stemmen til å si det, som er avgjørende.

Ved å utforske hvilken betydning stemme har, og hvordan du kan bruke den for å fremstå som en naturlig autoritet, kan du oppleve at mennesker rundt deg vil få en annen respekt og ny oppfatning av deg.

3055263-poster-p-1-6-ways-to-communicate-with-more-authority.jpg

Foto: fastcompany (https://www.fastcompany.com/3055263/6-ways-to-communicate-more-forcefully)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s