Forventer dine klienter førsteklasses råd?

Tenk om bedrifter i Norge kunne implementere coaching i stemmebruk for ansatte, og dermed bidra til økt performance i salg- og rådgivningssituasjoner?

Stemmecoaching handler om utprøving av tiltak i reelle situasjoner, hvor selger/rådgiver/konsulent selv er aktiv i å utvikle en ny stemmeatferd i møte med nye potensielle kunder, klienter og kollegaer.

Forventer dine klienter førsteklasses råd? Trygghet i stemme og fremtoning skaper tillit hos klienten.

https://hbr.org/2017/06/your-sales-training-is-probably-lackluster-heres-how-to-fix-it

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s