Blog

Forventer dine klienter førsteklasses råd?

Tenk om bedrifter i Norge kunne implementere coaching i stemmebruk for ansatte, og dermed bidra til økt performance i salg- og rådgivningssituasjoner?

Stemmecoaching handler om utprøving av tiltak i reelle situasjoner, hvor selger/rådgiver/konsulent selv er aktiv i å utvikle en ny stemmeatferd i møte med nye potensielle kunder, klienter og kollegaer.

Forventer dine klienter førsteklasses råd? Trygghet i stemme og fremtoning skaper tillit hos klienten.

https://hbr.org/2017/06/your-sales-training-is-probably-lackluster-heres-how-to-fix-it

 

Ja, stemmen påvirker andres oppfatning av deg…

Les denne interessante artikkelen om stemmens betydning i en profesjonell jobbsammenheng! Som logoped og stemmecoach, støtter jeg meg til påstanden om at stemmen er noe som i de fleste tilfeller kan styrkes og forbedres gjennom terapi, coaching og feedback.

https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323735604578440851083674898

 

 

 

Blir du sliten i stemmen av å snakke?

Da kan det hende du bruker stemmen feil. Prater du mye i jobben, er det særlig viktig å være bevisst på hvordan du bruker stemmen din!

Når du har en god stemmebruk, har du det bedre både fysisk og mentalt. Da puster du dypere, har en naturlig pitch, og balanserer spenning og avspenning i muskler på en hensiktsmessig måte. Dermed vil du også kunne fremstå tryggere, tydeligere og mer troverdig.

Er du nysgjerrig på stemmecoaching? Bestille en time i dag! http://www.stemmecoaching.com

sore_throat_s1_woman_holding_neck.jpg

Foto: medicinenet.com (http://www.medicinenet.com/sore_throat_pharyngitis/page3.htm)

 

En stemme med autoritet

Har du kollegaer, kunder eller klienter som forventer at du er en god leder?  Da er det viktig at du kommuniserer trygghet, balanse og stabilitet.

Alt dette kan kommuniseres gjennom stemmen.

Du sitter i et viktig møte og ønsker å fremstå med myndighet og autoritet. Kollegaer forventer dessuten at du fremstår som en trygg og god leder. Kunder og klienter må få tillit til deg, de må tro på det du sier. Og du ønsker selvfølgelig at dine ansatte skal ha en genuin respekt for deg.

Da er det ikke bare HVA du sier, men HVORDAN du bruker stemmen til å si det, som er avgjørende.

Ved å utforske hvilken betydning stemme har, og hvordan du kan bruke den for å fremstå som en naturlig autoritet, kan du oppleve at mennesker rundt deg vil få en annen respekt og ny oppfatning av deg.

3055263-poster-p-1-6-ways-to-communicate-with-more-authority.jpg

Foto: fastcompany (https://www.fastcompany.com/3055263/6-ways-to-communicate-more-forcefully)

 

 

 

 

 

 

Om å puste tanker

Den mest selvsikre personen i rommet er han eller hun som har den mest rolige og avspente pusten, hevder Caroline Goyder.

Selv opplever jeg stadig at når jeg tar kontroll over pusten, så roer kroppen seg innvendig. I denne videoen hevder Goyder at pusten er nøkkel til selvtillit. Hun minner oss på at vi kan rette oppmerksomhet innover, og bruke pusten til konstruktive tenkepauser. Har du tenkt på at du kan kontrollere stemmen din ved å bevisst bruke innpust til å tenke på bestemte følelser?

 

 

Stemme i samtale

Her om dagen, da jeg snakket i telefonen, merket jeg at stemmen min hadde lyst til å være lysere enn vanlig. Det var en interessant erfaring. Det var som om jeg bevisst ikke brukte den dype gode stemmen. Men har du tenkt på hvorfor?

Jeg tror vi hele tiden opplever at sosiale relasjoner påvirker stemmen vår; stemmeleie og styrke. Hvordan du blir møtt av et annet menneske, og hvordan relasjonen dere i mellom er, virker inn på hvordan vi bruker stemmen. Stemmen er allikevel viljestyrt, vi kan ta kontroll over den. Og vi kan utvikle den, delvis gjennom bevisstgjøring.

talking on the phone.jpg

Foto: Dreamstime (https://www.dreamstime.com/stock-illustration-pop-art-cute-retro-woman-comics-style-talking-phone-vector-illustration-image49583018)

 

 

 

Å lytte

Ja, som taler kan vi påvirke kommunikasjonen mye, ved å være oppmerksom på vårt eget tempo, talepust, stemmeleie, klang og diksjon. Men vi kan også bidra til å gjøre kommunikasjonen mellom oss bedre, ved å være en god lytter.

Celeste Headlee peker på viktigheten av å lytte. Om å være tilstede i samtalen, lytte til stemmen, til ordene, til pausene, til tankene som den andre deler. Vi kan lære så mye av andre ved å lytte! Ved å gi den som taler SIN tur til å snakke.. i mens du lytter..

Å lytte har aldri vært lett. Vi må legge til side vårt eget ego et øyeblikk, slik at vi kan kultivere evnen til å lytte. Å lytte er å være tilstede, tilstede her og nå….

 

Ta ordet! -med oppmerksomhet

Når det snart er din tur til å ta ordet og du kjenner hjertet hoppe, har du kanskje merket at musklene i halsområdet strammer seg litt.. ? Det er ikke uvanlig å oppleve dette. Som lytter har jeg hørt talere som har hatt vansker med å kontrollere stemmeleie eller pitch. Det høres nesten ut som om stemmen hvert øyeblikk er i ferd med å sprekke, og nervene har tatt overhånd. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen. Stemmen blir unaturlig lys og samtidig skjelvende. Ja, stemmen skjelver lettere når den er lys. Den har ikke støtte fra kjernemuskulaturen, og er i stedet forankret høyere oppe i halsområdet.

I noen sammenhenger skulle vi kanskje ønske at stemmen vår ble oppfattet som mer trygg og sikker, med dybde og kjerne, som rolig og troverdig. Det starter med å kjenne at du står godt, med vekten likt fordelt mellom hvert ben. Du kjenner at du har kontakt med underlaget, fotsålene dine har 4 hjørner. Du lar deg selv slippe litt ned etter tyngdekraften. Samtidig kjenner du at gulvet holder deg oppreist, du er i linje. Nå kan pusten flyte bedre, og stemmen får et bedre utgangspunkt..

mic.jpg

Foto: blog.pickevent.com

http://blog.pickevent.com/advice-from-comedians/#prettyPhoto/0/

 

Pust, tempo og stemme

Det er lettere å lytte til en stemme som har et rolig tempo. En stemme som bruker pusten økonomisk og som ikke presser altfor mange ord inn i én pust. Mange opplever at de har en kort pust. At pusten har blitt kortere med tiden, men at man fremdeles prøver å si like mange ord på én og samme pust. Da kan det høres litt ut som om taleren gikk tom for luft.

Vi kan bli mer oppmerksom på pustens kapasitet. Vi kan tillate oss å si færre ord på én pust og ta lengre pauser før vi starter en ny setning. Det kan føles rart å senke tempo, men til gjengjeld kan man oppleve at det er mindre slitsomt å snakke, og at stemmen får mer rom til å ta plass. Som lytter var det som om hvert ord også fikk mer mening, som om det var lettere å ta til seg det taleren sa.

communication skills.jpg