Hvem har nytte av stemmecoaching

Er du ung, nyutdannet og ambisiøs, har du behov for å bli tatt seriøst i jobben. Stemmecoaching hjelper deg med å utvikle en sterk og naturlig stemme som blir oppfattet tydelig og hørt. Holder du mye presentasjoner, fremstår du ofte annerledes enn du tror. Stemmecoaching kan hjelpe deg å bli bevisst på hvordan du kan bruke stemmen din for å bli oppfattet autentisk, trygg og troverdig. Noen blir også fysisk slitne av å snakke. Ved å bruke riktig pust når du snakker, kan det å snakke i seg selv oppleves som stress-reduserende, og du vil samtidig få mer kraft og dybde i stemmen. Kvinner snakker ofte lysere enn fysiologisk naturlig. Man ønsker ofte å fremstå imøtekommende og positiv, og resultatet er ofte en stemme som virker overnaturlig anstrengt. Pusten er høyt plassert og spenningene i kroppen øker. Veiledning i å bruke ditt naturlige stemmeleie kan bidra til at du virker balansert, rolig og trygg når du skal formidle et budskap. Når det snart er din tur til å si noe høyt og du kjenner hjertet hoppe, kan stemmecoaching hjelpe deg med å bli mer bevisst i øyeblikket, og minne deg på at pust, tempo, stemmeleie og artikulasjon, er verktøy du kan ta i bruk for å bli hørt!

En time hos stemmecoaching kan vare i 45-60 min. Se tilbud og priser.

Det er ikke hva du sier, men hvordan du sier det. Finn kraft og trygghet i stemmen, og fyll rommet med din unike stemme!

Bestill en time!  Ring (+47) 46 88 69 15 eller send en mail til nina.helleland@gmail.com