Når du skal formidle et budskap, kan stemmen støtte opp om din troverdighet.

Har du tenkt på at stemmen er en støttespiller som kan gjøre at du fremstår enda mer tydelig når du snakker?

  • Ved å senke tempo vil du fremstå rolig og trygg.
  • Ved hjelp av intonasjon kan du minimere uttrykk av usikkerhet.
  • Når du bruker aktiv talepust og et naturlig stemmeleie, er det lettere å fremstå troverdig og pålitelig.

Du skal prosedere en muntlig sak..

Du vet hva du skal si, men du kjenner på spenningen i rommet og sommerfuglene i magen. Det første du kan bestemme deg for, er å ta tempo helt ned. Finne pusten helt nede i bunnen av magen, og starte å snakke på en utpust, rolig og kontrollert. Når du klarer å være tilstede på denne måten, vil ordene dine bli mer bevisst, og stemmen din vil uttrykke trygghet, og støtte opp om din troverdighet. Hvilken påvirkning tror du det vil ha på de som lytter?

 

 

Vil du vite mer om hvordan stemmen kan gjøre deg mer troverdig? Ring Logoped og Stemmecoach Nina Helleland, på tlf: 46 88 69 15.