Stemmebruk gjør budskapet troverdig.

Har du tenkt på at stemmen er en støttespiller som kan gjøre at du fremstår enda tydeligere når du snakker?

  • Ved å senke tempo vil det være lettere å ta til seg det du sier.
  • Ved hjelp av intonasjon kan du minimere uttrykk av usikkerhet og få mer gjennomslag.
  • Når du bruker aktiv talepust og et naturlig stemmeleie, er det lettere å fremstå troverdig og pålitelig.

Skal du snakke i retten, forhandle i møter eller holde et foredrag?

Ved bevisst stemmebruk kan du sørge for å virke sikker og tydelig når du snakker. Kraft i stemmen gjør kommunikasjonen sterkere. Når du klarer å være tilstede i kropp og pust, vil ordene dine bli mer bevisst. Stemmen får autoritet og det du sier vil også høres troverdig ut. Hvilken påvirkning tror du dette vil ha på de som lytter?

 

 

Vil du vite mer om hvordan stemmen kan gjøre deg mer troverdig? Ring logoped og stemmecoach Nina Christine Helleland, på tlf: 46 88 69 15.