Snakk med kraft og trygghet i stemmen

Har du tenkt på at stemmen er en støttespiller som kan gjøre at du fremstår enda tydeligere når du snakker?

  • Ved å senke tempo vil det være lettere å ta til seg det du sier.
  • Ved hjelp av intonasjon kan du minimere uttrykk av usikkerhet og få mer gjennomslag.
  • Når du bruker aktiv talepust og et naturlig stemmeleie, er det lettere å fremstå troverdig og pålitelig.

Skal du snakke i retten, forhandle i møter eller holde et foredrag?

Ved bevisst stemmebruk kan du sørge for å virke sikker og tydelig når du snakker. Kraft i stemmen gjør kommunikasjonen kraftig. Når du klarer å være tilstede på i kropp og pust, vil ordene dine bli mer bevisst. Stemmen din vil uttrykke trygghet, og støtte opp om din troverdighet. Hvilken påvirkning tror du det vil ha på de som lytter?

 

 

Vil du vite mer om hvordan stemmen kan gjøre deg mer troverdig? Ring logoped og stemmecoach Nina Christine Helleland, på tlf: 46 88 69 15.