Bruk stemmen til å fange investorens oppmerksomhet

Har du tenkt på at stemmen din er en viktig faktor når du skal pitche eller snakke i møter?

  • Ved å holde stemmeleie nede virker budskapet ditt mer gjennomtenkt.
  • Ved å bruke pusten konstruktivt, vil du samtidig formidle trygghet.
  • Ved å optimalisere diksjonen din, kan potensielle investorer oppleve budskapet ditt som tydelig.

Er stemmen din trygg og gjør budskapet troverdig?

Når du vet hva du skal si, kan du optimalisere din fremtoning ved å fokusere på pusten i mens du snakker. Da vil hver setning og hvert ord få mer tyngde, og budskapet ditt vil i sin helhet komme tydeligere og sterkere frem.

Et annet verktøy du kan bruke er intonasjon, som gjør at du kan sørge for å fremstå sikker i utsagnene dine. Stemmeleie er også et element som kan gi indikasjoner på om du er nervøs eller trygg når du snakker. Du kan øve deg på å bruke stemmen slik at du fremstår balansert, rolig og gjennomtenkt. Hvilken påvirkning tror du det vil ha hos den som lytter?

 

 

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke stemmen til å fange oppmerksomhet? Ring Logoped og Stemmecoach Nina Helleland, på tlf: 46 88 69 15.