Close flere salg ved hjelp av stemmen

Som selgere vet vi at trygghet og troverdighet er viktige faktorer for å lande et salg. Har du tenkt over hvilken rolle stemmen din har i å formidle dette?

Se for deg at du snakker med en potensiell kunde..

  • Ved å senke tempo, blir det lettere å ta til seg det du sier.
  • Om du bruker et naturlig stemmeleie, vil du bli tatt mer seriøst.
  • En tydelig og artikulert stemme skaper lettere tillit.

Hvordan tror du slike virkemidler kan påvirke øyeblikket når du spør om ordren?

En av tingene jeg kan veilede deg i, er hvordan du bruker melodien i setningene dine. Ved å bruke intonasjon som et bevisst verktøy, kan du ta mer kontroll over budskapet ditt. Punktum og spørsmålstegn er ikke bare viktig i skriftlig kommunikasjon. Slike virkemidler vil hjelpe deg med å etablere mer tillit hos den du prater med, og dermed øke sjansen for å lukke ordren.

 

 

Vil du vite mer om hvordan stemmen kan bidra til å lukke flere salg? Ring Logoped og Stemmecoach Nina Helleland, på tlf: 46 88 69 15.