Tilbud og priser

På en stemmecoaching – time er du en aktiv deltaker, og det er fokus på stemmetrening, bevisstgjøring, refleksjon og dialog omkring stemmebruk. Stemmecoaching passer for privatpersoner eller som et tilbud for ansatte ved bedrift.

  • Individuelle timer
  • Gruppetime 
  • Presentasjon i plenum

portrett nina 2

Har du spørsmål vedrørende tilbud og priser? Kontakt +(47) 46 88 69 15 eller mail til nina.helleland@gmail.com