Tilbud og priser

På en stemmecoaching time er du en aktiv deltaker. Vi vil ha fokus på ditt naturlige stemmeleie og bruk av aktiv tale-pust. Det vil innebære feedback i forhold til visuell og muntlig fremtoning, og arbeid med stemmebruk. Coaching i forhold til tempo og diksjon kan inngå i dette. Skal du ha en muntlig presentasjon, kan timen i noen tilfeller gjøres på location, slik at du får øvd deg i det aktuelle rommet. Refleksjon og dialog er alltid velkomne og ansees som en viktig del.

Bestill en time nå!

Privatpersoner:

  • Enkelttime, 60 min. / 1000,-
  • Oppfølgende, 45 min. / 750,-
  • Opplever du vansker med stemmen, kan du ha rett på full dekning av kostnader. Ta kontakt for mer info, eller ta kontakt dersom du har henvisning fra en øre nese hals lege.

Næringslivet og grupper på arbeidsplassen: 

  • Individuell time, 60 min.
  • Gruppe 3 pers, 90 min.
  • Mini-foredrag med liten workshop, 45-60 min.

Priser oppgis ved forespørsel.

Mini-foredrag med liten workshop, 45-60 min., på arbeidsplassen: Introduksjon til stemmebruk. Gruppen vil få noen verktøy og tips til inspirasjon og praktisk nytte i jobbhverdagen. Ved å bruke aktiv talepust og utvikle et bevisst forhold til stemmebruk, kan man fremstå med en naturlig autoritet, som blir hørt og skaper tillit. Man vil også kunne forebygge stemmevansker, ved å begynne å bruke stemmen på en hensiktsmessig måte. Dette tilbudet kan f.eks. inngå som en bit av et større seminar, eller være en liten 60 min. overraskelse til de ansatte, både til inspirasjon og praktisk nytte.

Både private og offentlige aktører oppfordres til å ta kontakt.